Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

Strona główna > Centrum Kultury > e-Usługi

e-Usługi

pliki/ckg/grafika/Artykuly/2019/Lipiec/logotyp.jpg


23.10.2018 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Z kulturą w e-świat”, realizowanego przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt dotyczy wykorzystania e - usług w działalności Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach którego zaplanowano m.in. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i konfiguracją, zakup sprzętu serwerowni, rozbudowę systemu zakupu biletów na wydarzenia organizowane w kinie, utworzenie platformy do zamawiania zasobów lokalowych oraz zapisywania na warsztaty/zajęcia/wycieczki organizowane przez Beneficjenta oraz platformy do streamingu wydarzeń kulturalnych, w tym zagranicznych, rozbudowę systemu wewnątrzadministracyjnego – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, wprowadzenie korespondencji elektronicznej, integrację systemu księgowego, uruchomienie e-archiwum wraz z digitalizacją dokumentów, utworzenie mobilnego systemu edukacji dla mieszkańców i turystów oraz portalu internetowego do obsługi e-usług wraz z aplikacją mobilną.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2020 r.

Wartość projektu ogółem to 930 963,64 zł, z czego 604 581,60 zł pochodzi z dotacji unijnej.

 

Z a c z y n a j m y   k a ż d y   d z i e ń   o d    g ł o s o w a n i a!

N i e c h   s i ę   l u d z i e   d o w i e d z ą!

K a ż d y  g ł o s   n a   w a g ę   z ł o t a!


pliki/ckg/grafika/Artykuly/2019/Czerwiec/11_43_15_20190307104131_0.jpg

 

Na tytuł „Modernizacja Roku"mają szansę dwa grodziskie obiekty - Mediateka i Stawy Walczewskiego. Oba zasługują na ten tytuł, a sprawa jest w naszych rękach.

Dlatego wielka prośba - GŁOSUJMY CODZIENNIE!. 


Linki do głosowania

- Mediateka: kliknij tutaj

- Stawy Walczewskiego: kliknij tutaj