Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

Strona główna > Kontakt

Kontakt

Dział Promocji i Reklamy Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
Ul. Spółdzielcza 9 (wejście C od strony kina)

Agnieszka Wąsik
Kierownik Działu Promocji i Reklamy
Tel. (22) 734 79 04
Tel. kom. 603 589 233
e-mail: a.wasik@centrumkultury.eu

Katarzyna Pokropek
Specjalista ds. Promocji i Reklamy
Tel. (22) 734 79 47
Tel. kom. 605 838 751
e-mail: k.pokropek@centrumkultury.eu


Z a c z y n a j m y   k a ż d y   d z i e ń   o d    g ł o s o w a n i a!

N i e c h   s i ę   l u d z i e   d o w i e d z ą!

K a ż d y  g ł o s   n a   w a g ę   z ł o t a!


pliki/ckg/grafika/Artykuly/2019/Czerwiec/11_43_15_20190307104131_0.jpg

 

Na tytuł „Modernizacja Roku"mają szansę dwa grodziskie obiekty - Mediateka i Stawy Walczewskiego. Oba zasługują na ten tytuł, a sprawa jest w naszych rękach.

Dlatego wielka prośba - GŁOSUJMY CODZIENNIE!. 


Linki do głosowania

- Mediateka: kliknij tutaj

- Stawy Walczewskiego: kliknij tutaj