Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

Strona główna > Centrum Kultury > Ogłoszenia > Ogłoszenia
 

Ogłoszenia

Festiwal Filmów

Zachęcamy do wzięcia udziału w XII edycji Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych, którego gala finałowa odbędzie się 20 marca 2019 roku w warszawskim Kinie Praha. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 marca 2019 roku. Aktualne informacje mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: www.ffm.org.pl
 
W tym roku zapraszamy młodzież do zgłaszania swoich produkcji w trzech kategoriach:
- dokument i reportaż,
- wideoklip i animacja,
- fabuła.
Każda kategoria będzie oceniana indywidualnie.


Podstawowe zasady konkursowe:
- przyjmujemy filmy zrealizowane po 1 stycznia 2017 przez osoby, które w momencie ukończenia filmu miały nie więcej niż 18 lat;
- dopuszczalne jest wsparcie przy realizacji filmu przez osoby powyżej 18 roku życia, ale autorstwo filmu musi być bezspornie przypisane osobie spełniającej kryterium wiekowe;
- filmy należy przesłać w najlepszej dostępnej jakości;
- filmy trzeba zgłosić i przesłać do 1 marca 2019;
- filmy powinny zostać zrealizowane w języku polskim lub posiadać w tym języku napisy;
- warunkiem odbioru nagród finansowych i rzeczowych jest obecność podczas gali finałowej i ogłoszenia wyników w dniu 20 marca 2019 roku.
 
Filmy wezmą udział w konkursie, w którym do wygrania są następujące nagrody:
Złota Praska Klisza –  3500 zł oraz pamiątkowa statuetka i nagrody rzeczowe.
Srebrna Praska Klisza –  2500 zł. oraz pamiątkowa statuetka i nagrody rzeczowe.
Brązowa Praska Klisza –  1500 zł. oraz pamiątkowa statuetka i nagrody rzeczowe.
Nagroda Publiczności: Ręcznie wykonana i w całości jadalna i statuetka kamery wyrzeźbiona w Pracowni Rarytasów, w wedlowskiej fabryce czekolady
Nagrody Specjalne:
Nagroda Internautów im. Emila Wedla – Ręcznie wykonana i w całości jadalna i statuetka kamery wyrzeźbiona w Pracowni Rarytasów, w Wedlowskiej fabryce czekolady.
Uwaga! Pula nagród w konkursach może wzrosnąć.
 
Rejestracji filmu do XII PFFM należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej (http://ffm.org.pl/formularz-zgloszeniowy), przy czym należy:
- wypełnić formularz zgłoszeniowy (oddzielnie dla każdego zgłaszanego filmu);
- zatwierdzić go przyciskiem „wyślij”, a wygenerowany plik w formacie .pdf wydrukować i podpisać samodzielnie (w przypadku osób niepełnoletnich - uzyskać także podpis rodzica/prawnego opiekuna);
- załączyć plik z filmem i wgrać go na nasz serwer (http://upload.ffm.org.pl/). Istnieje także możliwość przesłania linku do zewnętrznego serwera (np. wetransfer), na którym młodzież może umieścić swój film. W tej sytuacji trzeba przesłać link do pobrania na adres: festiwal@serduszko.org.pl;
- podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z kopią filmu (jeśli nie uda się go wgrać na serwer) wysłać na adres korespondencyjny Organizatora:  XII Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych ul. Jeżynowa 9a, 04-770 Warszawa.
 
Jeden twórca może zgłosić dowolną ilość filmów do konkursu, każdy musi jednak zostać zgłoszony oddzielnie i znajdować się na osobnym nośniku lub jako oddzielny plik na tym samym nośniku.
Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym etapie filmy, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, zostaną poddane selekcji przez Radę Programową. Te  z nich, które uzyskają jej akceptację, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. W drugim etapie filmy będą przedstawiane publiczności podczas gali finałowej 20 marca 2019r. w kinie Praha i poddane ocenie publiczności oraz profesjonalnego Jury, którego skład podamy już niebawem.  

Pozdrawiamy,
Organizatorzy XII edycji Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych

Wróć