Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

Strona główna > Centrum Kultury > Ogłoszenia > Ogłoszenia
 

Ogłoszenia

Gra Miejska

Zapraszamy wszystkich doświadczonych i tych, którzy jeszcze nie mieli przyjemność tworzyć scenariusza, a następnie stać się częścią plenerowej gry miejskiej aby uczcić 75. rocznicę Powstania Warszawskiego! 
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne 19 czerwca oraz na spotkanie warsztatowe 26 czerwca do Poczekalni PKP na Dworcu Kolejowym w Grodzisku Mazowieckim. 
Gra przewidziana jest na sobotę 3 sierpnia. 
Zapraszamy dzieci od lat 12 oraz starszych, organizacje pozarządowe, grupy pasjonatów. Stwórzmy razem grę miejską! 
Więcej informacji pod nr tel. 22 463 46 34


pliki/ckg/grafika/Artykuly/2019/Czerwiec/Powstanie'44 ostatnia wersja.jpg

Wróć

Z a c z y n a j m y   k a ż d y   d z i e ń   o d    g ł o s o w a n i a!

N i e c h   s i ę   l u d z i e   d o w i e d z ą!

K a ż d y  g ł o s   n a   w a g ę   z ł o t a!


pliki/ckg/grafika/Artykuly/2019/Czerwiec/11_43_15_20190307104131_0.jpg

 

Na tytuł „Modernizacja Roku"mają szansę dwa grodziskie obiekty - Mediateka i Stawy Walczewskiego. Oba zasługują na ten tytuł, a sprawa jest w naszych rękach.

Dlatego wielka prośba - GŁOSUJMY CODZIENNIE!. 


Linki do głosowania

- Mediateka: kliknij tutaj

- Stawy Walczewskiego: kliknij tutaj