Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

Strona główna > Centrum Kultury > U nas znajdziesz > Organizacje pozarządowe
 

Organizacje pozarządowe


Polski Związek Niewidomych Koło terenowe w Grodzisku Mazowieckim

tel. 22 734 79 17

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki i czwartki 10.00-16.00

tel. 22 734 79 17

pzn_grodzisk@wp.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku

tel. 22 734 79 36

dyżury: wtorki i piatki 10.00 - 12.00

Związek kombatantów

tel. 22 734 79 22

Z a c z y n a j m y   k a ż d y   d z i e ń   o d    g ł o s o w a n i a!

N i e c h   s i ę   l u d z i e   d o w i e d z ą!

K a ż d y  g ł o s   n a   w a g ę   z ł o t a!


pliki/ckg/grafika/Artykuly/2019/Czerwiec/11_43_15_20190307104131_0.jpg

 

Na tytuł „Modernizacja Roku"mają szansę dwa grodziskie obiekty - Mediateka i Stawy Walczewskiego. Oba zasługują na ten tytuł, a sprawa jest w naszych rękach.

Dlatego wielka prośba - GŁOSUJMY CODZIENNIE!. 


Linki do głosowania

- Mediateka: kliknij tutaj

- Stawy Walczewskiego: kliknij tutaj