Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

Strona główna > Mediateka > Edukacja > Edukacja szkolna > Plan zajęć

Plan zajęć

PLAN ZAJEĆ

 

OD GRODZISKA DO GRODZISKA

czyli jak osada miastem się stała

CICHE ŻYCIE PRZEDMIOTÓW, CZYLI SKARBY Z KUFERKA BABUNI

Czego Babcia używała kiedy była mała. Lekcja o dawnych przedmiotach, ginących zawodach i rzemieślnikach.

HISTORIA GRODZISKA OGLĄDANA Z BLISKA

Wirtualny spacer po mieście uwiecznionym na starej fotografii

 

ZANIM PRZYSZLI SŁOWIANIE

Pradzieje ziemi grodziskiej do VII w. n.e.

NAWIA, PRAWIA i ŁAWIA

Opowieść o świecie słowiańskim przed chrystianizacją

CZY NAPRAWDĘ ZESZLIŚMY Z DRZEWA?

Antropogeneza dla początkujących

 

UZUPEŁNIENIEM POWYŻSZYCH ZAJĘĆ SĄ LEKCJE TEMATYCZNE I SPACERY REALIZOWANE NA WEDŁUG USTALEŃ INDYWIDUALNYCH Z EDUKATORAMI

Z a c z y n a j m y   k a ż d y   d z i e ń   o d    g ł o s o w a n i a!

N i e c h   s i ę   l u d z i e   d o w i e d z ą!

K a ż d y  g ł o s   n a   w a g ę   z ł o t a!


pliki/ckg/grafika/Artykuly/2019/Czerwiec/11_43_15_20190307104131_0.jpg

 

Na tytuł „Modernizacja Roku"mają szansę dwa grodziskie obiekty - Mediateka i Stawy Walczewskiego. Oba zasługują na ten tytuł, a sprawa jest w naszych rękach.

Dlatego wielka prośba - GŁOSUJMY CODZIENNIE!. 


Linki do głosowania

- Mediateka: kliknij tutaj

- Stawy Walczewskiego: kliknij tutaj