Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

Strona główna > Centrum Kultury > Polityka prywatności
 

Polityka prywatności

 Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że

Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  przy ulicy  Spółdzielcza 9,  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • subskrypcji do newslettera,
  • dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora
  • realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 iit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
  • dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
  • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych
  • ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI oraz terenu OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI;

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  • podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową

Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie Newslettera.

Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres rodo@centrumkultury.eu lub osobiście w siedzibie OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  przy ulicy  Spółdzielcza 9Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

.